بودجه ۴۰ میلیاردی وزارت ورزش برای ورزش همگانی

بودجه مصوب برای اجرای برنامه های ورزش همگانی و توسعه فعالیت های این حوزه در سال جاری ۴۰ میلیارد تومان است....

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی برای برنامه های مصوب خود در سال جاری ۴۰ میلیارد تومان بودجه مصوب دارد.

به گفته عبدالحمید احمدی بخشی از این بودجه طبق تفاهم نامه امضا شده با ۵۰ فدراسیون و به منظوری پیگیری فعالیت های فرهنگی و ورزش همگانی در اختیار آنها قرار می گیرد.

وی تاکید دارد که شرایط هر رشته از لحاظ جمعیت ورزشکار و میزان اجرای برنامه های فرهنگی و همگانی ملاک اصلی در تخصیص میزان بودجه است.

تگ ها


وزارت ورزش و جوانان لایحه بودجه ورزش همگانی عبدالحمید احمدی