بودجه ورزش ایران در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

با ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، بودجه احتمالی ورزش ایران هم در سال ۱۴۰۱ مشخص شده است....

به گزارش "ورزش سه"، در حالی که لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت ممکن است با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی همراه شده و بعد از آن تصویب شود، اما به نظر می رسد بودجه ورزش نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری داشته است.


افزایش۷۳ میلیاردی بودجه کمیته المپیک 
بودجه پیشنهادی دولت برای کمیته ملی المپیک ۲۳۹ میلیارد تومان است. ( ۳۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون  و ۶۰۰ هزار تومان برای حقوق و دستمزد  و  ۲۰۸ میلیارد و ۴۹ میلیون  و ۴۰۰ هزار تومان برای سایر). همچنین در جدول متفرقه هم مبلغ ۶۰ میلیارد تومان برای کمک به آماده سازی  و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه ای  و جهانی لحاظ شده است. این در حالی است که بودجه پیشنهادی دولت  برای کمیته ملی المپیک در  سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۶۶ میلیارد  و ۹۰۰ میلیون تومان بود.


همچنین بودجه پیشنهادی دولت برای کمیته ملی پارالمپیک هم ۱۲۷ میلیارد تومان اعلام شده است. (۵ میلیارد و ۹۳۶ میلیون  و ۱۰۰ هزار تومان برای حقوق و دستمزد  و ۱۲۱ میلیارد و ۶۳ میلیون  و ۹۰۰ هزار تومان  برای سایر). همچنین در جدول متفرقه هم مبلغ ۱۲ میلیارد تومان برای کمک به آماده سازی و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه‌ای  و جهانی لحاظ شده است.


۱.۸ برابر شدن بودجه اختصاصی وزارت ورزش
بودجه اختصاصی وزارت ورزش و جوانان در بخش جاری و عمرانی معادل ۲ هزار و ۷۵۸ میلیارد و ۱۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که در بخش جاری معادل یک هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۳۳۶ میلیون تومان و در بخش عمرانی معادل یک هزار و ۵۱۷ میلیارد و ۷۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است و علاوه بر این ۸۰ میلیارد تومان نیز در بخش جاری مصارف اختصاصی در نظر گرفته شده است. 


جالب اینکه بودجه وزارت ورزش و جوانان در بخش برنامه سیاست گذاری، راهبری، توسعه و فرهنگ سازی ورزش همگانی معادل ۲ هزار و ۶۰ میلیارد و ۸۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و بودجه وزارت ورزش و جوانان در بخش برنامه سیاست گذاری، راهبری، توسعه و فرهنگ سازی ورزش قهرمانی معادل ۴۹۹ میلیارد و ۹۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده؛ یعنی بودجه همگانی تقریبا چهار برابر بودجه قهرمانی است. 


بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجموع بودجه وزارت ورزش در بخش جاری و عمرانی معادل یک هزار و ۴۸۱ میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. بنابراین بودجه اختصاصی وزارت ورزش و جوانان در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به لایحه ۱۴۰۰ معادل ۱.۸ برابر شده است.

تگ ها


وزارت ورزش و جوانان