بوسیدن کوسه‌های وحشی در آب‌های «کورن وال»

پل ورهوون و بکی رایان، استاد غواصی آزاد Free Diving با حیواناتند. آنها می خواستند بدون هیچ گونه وسیله حفاظت ......

«پل ورهوون» و «بکی رایان»، استاد غواصی آزاد Free Diving با حیواناتند. آنها می خواستند بدون هیچ گونه وسیله حفاظتی با کوسه های ساحل «کورن وال» شنا کنند تا نشان دهند این تصویر که کوسه ها حتما به انسان ها حمله می کنند، واقعیت ندارد.

با این حال حتی خودشان هم حدس نمی زدند کوسه ای رمانتیک بهشان نزدیک شود و بوسه ای دزدکی بگیرد.

تگ ها


اکستریم اسپورتس