بوکس؛ تمرینات شدید کانلو آلوارز

ویدئویی آموزشی از تمرین قهرمان بوکس....

کانلو آلوارز با این تمرینات شدید برای مبارزه بعدی‌اش آماده می‌شود.