بوکس، حرکات برتر ترنس کرافورد به مناسبت جدال با امیر خان / ویدیو

مروری بر حرکات برتر کرافورد پیش از جدال دیدنی برابر امیر خان....

دو ستاره بوکس جهان هفته آینده به مصاف هم خواهند رفت. مروری بر حرکات برتر ترنس کرافورد داشته باشیم.