بوکس؛ لحظات دیدنی رویداد جیمز دی گاله - کریس ایبانگ

مروری بر اتفاقات دیدنی رویداد اخیر بوکس....

کریس ایبانگ موفق شد جیمز دی گاله را شکست دهد. مروری بر لحظات برتر تمام مبارزات این رویداد داشته باشیم.