بوکس؛ مبارزه کامل درک اوسازه - گرنت دنیس/ ویدیو

مبارزه فینال مسابقات اولتیمت باکسر بین اوسازه و گرنت دنیس برگزار شد....

این جدال که بسیار دیدنی بود در نهایت با برتری درک اوسازه به پایان رسید. جریان کامل مبارزه در این ویدیو ببینید.