بوکس؛ منتخب حرکات برتر مانی پاکیائو

مروری بر سرعت و تکنیک بی نظیر مانی پاکیائو، از بزرگان تاریخ بوکس...

مانی پاکیائو از بهترین بوکسوران تاریخ محسوب می‌شود و در این ویدیو مخروری بر بهترین حرکات تکنیکی و سرعت بی نظیرش خواهیم داشت.