بوکس؛ دراماتیک‌ترین راندهای آخر در تاریخ (2)

گلچینی از مبارزات برتر تاریخ بوکس....

دومین و آخرین قسمت از مجموعه راند برترهای آخر در تاریخ مبارزات بوکس.