بوکس؛ ناک‌اوت‌های برتر مبارزات 1 فوریه 2019

مادرا برابر ماتیس؛ وارده برابر الیس...

دو ناک اوت برتر مبارزات شب گذشته در بوکس را تقدیم علاقه‌مندان می‌کنیم.