بوکس؛ هنر کانلو آلوارز در جاخالی دادن با سر / ویدیو

بوکسور مکزیکی تبحر خاصی در جاخالی دادن با سر برابر ضربات رقبا دارد....

کانلو آلوارز بامداد یکشنبه برابر سرگی کوالف قرار خواهد گرفت. به همین بهانه یادی از حرکات سر استادانه او در یکی از مبارزاتش داشته باشیم.

 

اخبار مرتبط:

بوکس، برترین مبارزات کانلو آلوارز / ویدیو
 

تمرینات کانلو آلوارز برای مبارزه با سرگی کوالف / ویدیو
 

تگ ها


رزمی ویدیو ویدئو کانلو آلوارز