بیات مدیرعامل سپیدرود شد

با حکم محمد نوین بیات به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه سپیدرود رشت انتخاب شد ......

با حکم محمد نوین بیات به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه سپیدرود رشت انتخاب شد ...

با حکم محمد نوین بیات به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه سپیدرود رشت انتخاب شد.
 با حکم محمد نوین، مالک باشگاه سپیدرود رشت، کیومرث  بیات به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب شد.
بیات در مقطعی خودش مالک باشگاه سپیدرود بوده است.