بیانیه ایکاردی در روزهای جنجالی

ایکاردی درباره شرایطش در اینتر میلان بیانیه‌ای را عنوان کرده است....

ایکاردی درباره شرایطش در اینتر میلان بیانیه‌ای را عنوان کرده است.

مهاجم نراتزوری که اخیرا حرف و حدیث‌هایی درباره احتمال جدایی‌اش از اینتر به گوش می‌رسد در این خصوص صحبت‌هایی را مطرح کرده است.
به گزارش مدال، مائورو ایکاردی درباره شرایط حضورش در اینترمیلان در یک بیانیه گفت:
- همیشه در لحظات دشوار عشق واقعی نمایان می‌شود. در این لحظات همیشه ماندن در اینتر را انتخاب کردم.
- برای این عشق به اینتر پیشنهادهایی را رد کردم که بازیکنان حرفه ای کمی آن پیشنهادها را رد می‌کنند.
- من می‌دانم عشق به اینتر چیست و هواداران می‌دانند چقد ضربه خوردم، گریه کردم، جنگیدیم و در پایان خوشحالی کردم.
- در یک خانواده اتفاقات زیادی می‌تواند بیفتد، اتفاقات خوب و ناراحت کننده اما همیشه باید احترام بین طرفین برقرار باشد.