بیانیه باشگاه سپیدرود رشت در واکنش به مسئولان هیئت فوتبال

باشگاه سپیدرود رشت در واکنش بهصحبتهای چند روز اخیرمسئولان هیئت فوتبال استان گیلان، بیانیهای را صادر کرد ......

باشگاه سپیدرود رشت در واکنش به صحبت‌های چند روز اخیر مسئولان هیئت فوتبال استان گیلان، بیانیه‌ای را صادر کرد.

 بیانیه سپیدرود به شرح زیر است:

1- امتیاز باشگاه سپیدرود در یک فرایند قانونی به آقای دکتر تن زاده واگذار گردیده است و اگر به زعم هیئت فوتبال شروط مندرج در قرارداد واگذاری رعایت نشده است، هیئت فوتبال وظیفه دارد دلایل مستند خود را به داور مرضی الطرفین یعنی اداره کل ورزش و جوانان منعکس نماید و نه این که با مصاحبه‌های مداوم و تهدید امیز مالکیت آقای تن زاده را نفی و با خریداران احتمالی مذاکره و فضای هواداری را علیه مالک تحریک کند که مصداق بارز تشویش اذهان و جرام است. بر طبق ماده 31 قانون مدنی، هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون!

آقایان شما نمی توانید برای باشگاهی که مالک دارد خریدار پیدا نمایید، مگر اینکه مطابق مواد 247 الی 262 قانون مدنی (معاملات فضولی) عنوان ولایت؛ وصایت؛ وکالت یا قائم مقام مالک باشید.

2- نکته ای که در ارتباط با داوری باید عنوان کرد این است که طبق قرارداد داور مرضی الطرفین مشخص شده است و الزاما باید مواد 454 الی 501 قانون ایین دادرسی مدنی موضوع داوری و تشریفات ان به درستی رعایت گردد، والا رای صادره از طریق دادگاه ابطال خواهد شد. طبق قرارداد ، اداره کل ورزش بعنوان داور مرضی الطرفین برای حل اختلاف معرفی شده است و در هیچ یک از بنود قرارداد ذکر نگردیده است که چنانچه طرف دوم قرارداد به تعهدات خود وفا نکرده تیم از او گرفته شود و هیچ موضوع فسخ قرارداد تعریف نشده است.

آیا طرفین کتبا از داور در خصوص موضوع اختلاف، مدت داوری، شرایط ابلاغ، قبول داوری، شرط داوری و تعداد داوران درخواست کرده‌اند؟

ضمن اینکه با توجه به نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، ارجاع امر به داوری با توجه به مقررات داوری در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از ماده 454 این قانون تا ماده 501 فقط به اشخاص حقیقی مقدور است. داوری اشخاص حقوقی مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد با عنایت به مقررات این قانون فاقد ضمانت اجرا می باشد.

3- از حقوق مسلم و قانونی باشگاه است که مدیران باشگاه را عزل و نصب نماید و این که نایب رییس هیئت فوتبال که مالک اسبق باشگاه هم بوده است حق ندارد در رسانه‌ها مدیرعامل منصوب باشگاه را زیر سوال ببرد و عنوان نماید که هیئت فوتبال با مدیرعامل باشگاه همکاری نخواهد کرد.

هیئت فوتبال حق "نظارت" بر امورات کلی باشگاه‌های فوتبال را دارد و نه حق "دخالت" مستقیم در امورات باشگاه ها را!

4- تشکیک هئیت فوتبال در هزینه کردهای باشگاه سپیدرود در حالی که اسناد آن موجود و قابل دسترسی و راستی آزمایی است یک اقدام غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی و صرفا با هدف تخریب مالک و تحریک جامعه هواداری صورت می‌گیرد.

این در حالی است  که در مدت زمان 4 ماه بیش از 4 میلیارد تومان توسط مالکیت جدید هزینه شده و از کل تعهدات 3/3 میلیارد تومان بدهکاری سنوات گذشته تاکنون 2 میلیارد و هفتصد میلیون مورد تسویه قرار گرفته شده که تمامی اسناد و مدارک مالی آن موجود است و اگر چنین منطقی پذیرفتنی است مناسب است هیئت فوتبال نسبت به شفاف سازی کمک های 2 میلیارد تومانی از دولت محترم و شورای شهر و شهرداری رشت و تبلیغات محیطی و ...اقدام نماید.

5- این پرسش از وزارت ورزش و جوانان و استانداری گیلان و نهادهای نظارتی استان وجود دارد که چه نهادی باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی در فوتبال گیلان و رشت حمایت نماید؟ آیا وجود چنین شرایطی در فوتبال استان به خودی خود ایجاد نا امنی نمیکند؟

آیا هیئت فوتبال گیلان برای خود و مستقل از وظایف قانونی‌اش، این شان را قائل است که هم تیمداری کند و هم در امور باشگاه خصوصی مداخله نماید و هم این که سرنوشت سرمایه گذاران را با تصمیمات غیر متعارف خود تعیین کند؟

6- باشگاه فرهنگی ورزشی سیپدرود رشت ضمن این که با کمال قاطعیت و در پناه قانون از حقوق خود دفاع می‌کند از استاندار محترم گیلان و دستگاه قضایی و امنیتی و اداره کل ورزش و جوانان می‌خواهد که مانع اقدامات غیر قانونی هیئت فوتبال شوند. هیئت فوتبال نمی‌تواند در مقام یک مدعی به نفع خود حکم صادر کند.

ما اعتقاد داریم که هییت فوتبال باید به وظیفه قانونی حمایت و پشتیبانی از باشگاه‌ها عمل کند و از کارکردهای واسطه‌ای دوری جوید! و اجازه دهد باشگاه خصوصی سپیدرود در فضای آرام و بی‌تنش به فعالیت خود ادامه دهد.

باشگاه سپیدرود در خصوص عملکرد هییت فوتبال مدارک و مستندات خود را به هیئت بازرسی که در حال حاضر در اداره کل ورزش و جوانان مستقر هستند ارائه خواهد داد.

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال