بیانیه و اقدام حقوقی تراکتور علیه منصوریان

باشگاه تراکتور همچنان نسبت به رای صادر شده در خصوص سرمربی سابق خود معترض است و از فدراسیون فوتبال خواستار اجرای عدالت شده است؛ همان درخواستی که منصوریان هم از فدراسیون کرده است....

به گزارش مدال و به نقل از ورزش سه، علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی تراکتور لیگ بیستم را شروع کرد اما بعد از ۵ هفته همکاری طرفین با تصمیم باشگاه تبریزی قطع شد. منصوریان و دستیارانش در واکنش به این اتفاق و برای دریافت مبلغ قرارداد خود با توجه به اینکه تراکتوری ها قرارداد را فسخ کرده بودند ، شکایت کردند. رای صادر شده توسط کمیته استیناف در مورد این موضوع به نفع منصوریان و دستیارانش بود که به شدت با اعتراض باشگاه تراکتور مواجه شد.

ابتدا کمیته تعیین وضعیت تراکتور را به پرداخت کل مبلغ قرارداد مربیان سابقش محکوم کرد. در واکنش به این رای، باشگاه تراکتور با اشاره به عقد قرارداد منصوریان و کادرش با یک باشگاه جدید درخواست تجدید نظر کرد؛ این باشگاه معتقد است که طبق بند B از ماده ۶ در ضمیمه ۸ آیین نامه نقل و انتقال فیفا مصوب ۲۰۲۱ نوشته شده وقتی مربی که قراردادش حتی فسخ غیر موجه شده، اگر حین رسیدگی به موضوع با باشگاه دیگری قرارداد امضا کند، پرداخت هرگونه غرامت به وی از آن لحظه قطع می شود.

بدون توجه به این موضوع اما رای کمیته استیناف صادر شده و تراکتور بازهم به پرداخت تمام مبلغ قرارداد منصوریان و دستیارانش محکوم شد. نامه نگاری ها و اعتراضات تراکتوری ها نسبت به این رای همچنان ادامه دارد و آنها با انتقاد از فدراسیون فوتبال معتقد هستند که در این موضوع حق شان زیر پا گذاشته شده است. جالب اینجاست که علیرضا منصوریان نیز روز گذشته خواستار اجرای عدالت در مورد این پرونده از سوی فدراسیون فوتبال شده و نامه ای به عزیزی خادم نوشته بود. با توجه به اینکه کمیته استیناف اعتقاد بر این دارد که مقررات نقل و انتقال شامل مربیان نیست و به قرارداد آنها اکتفا می کند، باید دید در نهایت برنده این دعوای حقوقی چه خواهد شد.

گفتنی است که باشگاه تراکتور به تازگی با پرداخت مبلغی سنگین به طلبکاران خارجی خود، در تلاش است تا پنجره نقل و انتقالاتی اش را باز کند. طبق ادعای مدیرعامل این باشگاه، در بین طلبکاران داخلی هم فقط پرونده منصوریان و دستیارانش باقی مانده است. به این ترتیب به نظر می رسد که تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع، پنجره نقل و انتقالاتی تراکتور همچنان بسته بماند.

تگ ها


تراکتور فوتبال ایران Tractor لیگ برتر خلیج فارس فوتبال