بیرانوند: اگر در این مقطع از پرسپولیس جدا می‌شدم منطقی نبود/ ویدیو

بیرانوند پس از دیدار با پدیده با حبرنگار مدال مصاحبه کرد....

ویدیوی صحبت های بیرانوند را تماشا می کنید.