بیست پرش استثنایی «پارکور» در سال 2017 (دو)

......

.پرش های باورنکردنی و دلهره آور از جذاب ترین حرکات ورزش پارکور است. در این مجموعه 20 پرش استثنایی پارکورکاران جهان در سال 2017 تقدیم تان می شود. دومین و آخرین قسمت آن را با هم ببینیم