بیست پرش استثنایی «پارکور» در سال 2017 (یک)

......

.پرش های باورنکردنی و دلهره آور از جذاب ترین حرکات ورزش پارکور است. در این مجموعه 20 پرش استثنایی پارکورکاران جهان در سال 2017 تقدیم تان می شود. اولین قسمت آن را با هم ببینیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس