بیس جامپ ترسناک «مایلز دایسر» در معبد تاریخی «پترا»

معبد قدیمی پترا در اردن در یک تنگه ی باریک قرار دارد. مایلز دایسر، از معروف ترین بیس جامپرهای ......

معبد قدیمی پترا در اردن در یک تنگه ی باریک قرار دارد. مایلز دایسر، از معروف ترین بیس جامپرهای جهان است که این بار این نقطه ی زیبا و تاریخی را برای بیس جامپ انتخاب کرده است.