بیهوش شدن دروازبان «اوترخت» در جریان دیدار با «فاینورد»

در جریان بازی اوترخت برابر فاینورد در هفته چهاردهم لیگ هلند، رابین رایتر دروازبان اوترخت پس از مهار سانتری از جناح راست با سر به زمین فرود آمد و بلافاصله بیهوش شد تا نفس در سینه تمام حاضران در ورزشگاه حبس شود ......

در جریان بازی اوترخت برابر فاینورد در هفته چهاردهم لیگ هلند، «رابین رایتر» دروازبان اوترخت پس از مهار سانتری از جناح راست با سر به زمین فرود آمد و بلافاصله بیهوش شد تا نفس در سینه تمام حاضران در ورزشگاه حبس شود. گزارشی در این باره را در این ویدئو ببینید.

تگ ها


فوتبال