بی توجهی فدراسیون نشین ها به خبرنگاران مانده در برف و سرما/ ویدیو

رئیس تازه وارد فدراسیون فوتبال بی توجه به خبرنگاران محل فدراسیون را ترک کرد....

به گزارش مدال، خبرنگاران امروز مقابل محل فدراسیون فوتبال حاضر شدند تا نظر فدراسیون نشین ها را در مورد تصمیم جدید و البته عجیب AFC بشنوند اما در کمال تعجب، بهاروند در جایگاه رئیس فدراسیون فوتبال ایران بی توجه به خبرنگارانی که در برف و سرما منتظر بودند تا خبر و گزارش تهیه کنند سوار بر ماشین از میان آن ها گذشت. این خبرنگاران شاید از نظر مدیران، لیاقت یک ترمز را هم نداشتند.

بیشتربخوانید:
شاهکار مدیریت؛هزینه 30 میلیاردی پرسپولیس و استقلال برای مربی!

تگ ها


ویدیو ویدئو بی توجهی بهاروند به خبرنگاران فوتبال ایران فوتبال