تابلوترین تمارض های بازیکنان فوتبال در سال 2017

از قدیم گفتند که هدف وسیله را توجیح می کند و تمارض در فوتبال امروز عادتی جا افتاده است ......

از قدیم گفتند که هدف وسیله را توجیح می کند و تمارض در فوتبال امروز عادتی جا افتاده است. با این حال بعضی از بازیکنان پا را فراتر گذاشته و چنان نقش بازی می کنند که جایی برای دفاع نمی ماند. در این ویدیو منتخبی از ضایع ترین تمارض های بازیکنان فوتبال در فصل اخیر فوتبال جهان را مرور می کنیم.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال