تابوی ستاره پرستی چگونه در پرسپولیس شکسته شد؟/ وقتی کسی از رفتن‌ها ناراحت نیست...

مدت هاست که هواداران پرسپولیس از جدایی هیچ ستاره ای ناراحت نمی شوند... به گزارش خبرنگار مدال، پیش تر شاهد بودیم که در ت ......

مدت هاست که هواداران پرسپولیس از جدایی هیچ ستاره ای ناراحت نمی شوند...

به گزارش خبرنگار مدال، پیش تر شاهد بودیم که در تیم ها و به خصوص در تیم های پرطرفدار بعد از اینکه برخی بازیکنان شهرتی برای خودشان دست و پا می کردند و محبوب سکوها می شدند دیگر کمتر کسی می توانست برابرشان قد علم کند و تا زمانی که نمی خواستند هم تیم شان را ترک نمی کردند.

بعضا حتی شاهد بودیم که برخی سرمربیانی که با بازیکنان درگیر می شدند فاتحه شان خوانده بود و از در کمترین مدت زمان ممکن باید بار و بندیل شان را جمع می کردند و می رفتند... این اتفاقی است که در سال های اخیر به وفور در لیگ برتر شاهدش بودیم؛ یعنی چیزی فراتر از بازیکن سالاری.

حتی وقتی یک مدیرعامل قرار بود بین بازیکن پرطرفدار و سرمربی بخت برگشته یکی را انتخاب کند برای اینکه بتواند نظر هواداران را جلب کرده و شعار «حیا کن، رها کن» نشنود بازیکن را به سرمربی ترجیح می داد. این همان آفتی است که سال هاست به جان فوتبال مان افتاده و تا اراده ای قوی نباشد از میان رفتنی نیست.

اراده ای که این روزها برای فوتبال مان ضروری است و هم از سوی باشگاه ها و مدیران و هم سرمربیان باید رعایت شود. در این میان می توان خیلی به هواداران خرده گرفت؛ تا بوده چنین بوده و برخی بازیکنان در میان هواداران از محبوبیتی ویژه برخوردار بوده اند اما اینکه یک سرمربی چگونه از پس بازیکن سالاری در تیم اش برآید مسئله ای بسیار مهم است.

طی سال های اخیر و حضور برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس شاهد بودیم که این سرمربی همواره قید بازیکنانی را زده که نزد هواداران از محبوبیت خاصی برخودار بوده اند. نکته جالب ماجرا اینجاست که گرچه برخی از این بازیکنان هنوز هم محبوب هواداران هستند اما اصراری برای بازگشت شان به پرسپولیس مطرح نبوده و درواقع عملکرد برانکو آقدر خوب بوده که آنها را مجاب کند به هیچ چیز اعتراضی نداشته باشند و فقط تیم شان را تشویق کنند.

شاید اگر از هر تیمی به اندازه سال های اخیر پرسپولیس، بازیکنان مطرحی شده بودند از هم پاشیده یا شده برای مقطعی دچار بحران می شد اما پرسپولیس برانکو یک رمز موفقیت بیشتر ندارد و آن «اتحاد» است.

پرسپولیس حالا تیم یکدستی است که دیگر جدایی هیچ ستاره ای هوادارانش را نمی ترساند چرا که مطمئن هستند علی رغم جدایی ستاره ها، هنوز هم ستاره اصلی را روی نیمکت شان نگاه داشته اند.

تگ ها


فوتبال