تاتنهام 6-1 روچدیل / آتش بازی یورنته در شب برفی

دو تیم تاتنهام و روچدیلدر چارچوب مسابقات جام حذفی انگلیسبا قضاوت تیئرنیدر ورزشگاه ومبلی برابر هم صف آرایی کردند ......

دو تیم تاتنهام و روچدیل در چارچوب مسابقات جام حذفی انگلیس با قضاوت تیئرنی در ورزشگاه ومبلی برابر هم صف آرایی کردند.

گلزنان و دقایق: سون (23-65) و یورنته (47-53-59) و پیتزر (93) برای تاتنهام - هامفریز (31) برای روچدیل

تگ ها


تاتنهام فوتبال