تاخیر در پرواز کاروان استقلال

پرواز تیم فوتبال استقلال باز هم با تاخیر روبرو شد. در حالی که پرواز استقلال با یک ساعت ت ......

پرواز تیم فوتبال استقلال باز هم با تاخیر روبرو شد.
در حالی که پرواز استقلال با یک ساعت تاخیر همراه شده بود، باز هم پرواز آنها به تاخیر افتاده و مشخص نیست چه زمانی پرواز انجام می شود.
در این پرواز، علیرضا فغانی و تیم داوری او و خبرنگاران هم حضور دارند.
شفر با دیدن فغانی به سمت او رفت و آرزوی موفقیت کرد.

تگ ها


اخبار روز استقلال فوتبال