تاریخچه‌ای دیدنی از رقابت مکزیک و آمریکا در فوتبال

رقابت آمریکا و مکزیک در فوتبال از دهه 1930 تا کنون وجود داشته و یکی از حساس ترین رقابت های ملی در فوتبال جهان است ......

رقابت آمریکا و مکزیک در فوتبال از دهه 1930 تا کنون وجود داشته و یکی از حساس ترین رقابت های ملی در فوتبال جهان است.

در آستانه دیدار بعدی این دو در این ویدئوی دیدنی و جذاب تاریخچه رقابت دو تیم را مرور کنیم.

تگ ها


فوتبال