تاریخچه ای دیدنی از مسابقات «اسلم دانک»(2016-2011)

در این مجموعه شش قسمتی سیر تحول مسابقات جذاب اسلم دانک در سه دهه اخیر را مرور کرده و بهترین اجراهای بزرگان بسکتبال جهان را می بینیم ......

در این مجموعه شش قسمتی سیر تحول مسابقات جذاب «اسلم دانک» در سه دهه اخیر را مرور کرده و بهترین اجراهای بزرگان بسکتبال جهان را می بینیم. در ششمین و آخرین قسمت این مجموعه دیدنی شش دوره اخیر این مسابقات را بررسی می کنیم که با درخشش ستاره هایی چون زک لوین و جرمی اوانز همراه بود.

تگ ها


بسکتبال