تایم لپس زیبا از تعویض چمن ورزشگاه نیوکمپ

در تایم لپس جالب ، تعویض چمن ورزشگاه نیوکمپ را تماشا می کنیم. ......

در تایم لپس جالب ، تعویض چمن ورزشگاه نیوکمپ را تماشا می کنیم. 

 

تگ ها


بارسلونا فوتبال