تاییدیه فیفا برای برگزاری مجمع و تصویب اساسنامه فوتبال

فدراسیون جهانی فوتبال روند برگزاری مجمع،اساسنامه و قوانین انتخاباتی را جهت تصویب در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تایید کرد....

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، فیفا با ارسال نامه ای به دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران روند برگزاری مجمع عمومی و اساسنامه جدید فدراسیون جهت تصویب در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال را تایید کرد.

قرار است مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ۸ آذرماه برگزار شود.

تگ ها


فدراسیون فوتبال فیفا اساسنامه فدراسیون فوتبال