تایید صلاحیت۱۱ کاندید برای ریاست فدراسیون هندبال

از بین ۲۰ کاندیدای ریاست فدراسیون هندبال، مدارک ۱۱ نفر تایید شد. به گزارشمدال و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ه ......

از بین ۲۰ کاندیدای ریاست فدراسیون هندبال، مدارک ۱۱ نفر تایید شد.

به گزارش مدال  و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، اطلاعیه از سوی محسن سمیع‌زاده، دبیر مجمع عمومی انتخابات فدراسیون هندبال اعلام گردید که بشرح زیر است:

پس از بررسی مدارک و سوابق مدیریتی ثبت نام کنندگان احراز پست ریاست فدراسیون هندبال افراد مشروحه ذیل شرایط عمومی آیین نامه احراز پست ریاست فدراسیون را به دست آوردند.

افرادی که اسامی آنان در لیست ذیل قرار ندارد این امکان را دارند تا روز چهارشنبه نسبت به ارائه مدارک مورد نظر به دبیرخانه فدراسیون مراجعه و اقدام نمایند.

1- حمید آقاعلی نژاد
2-  فاطمه ابوالقاسمی
3- خسرو ابراهیم زاده
4- محمد پورکیانی
5- مرتضی حسن پور
6-  هادی خلیلی
7- مهدی طالب پور
8- ضرغام علی جانی
9- توفیق کابلی
10- احمد گواری
11- میترا نوری