تبرئه رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی با کمان

رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی با کمان از اتهامات وارده تبرئه شد....

به گزارش "ورزش سه" به نقل از تسنیم، کریم صفایی به دلیل برخی اتهامات در آذر ماه سال ۱۳۹۱ به دادگاه فرا خوانده و تا صدور قرار وثیقه بازداشت شد. این پرونده در این سال‌ها در جریان بود تا اینکه در نهایت امروز حکم برائت رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی با کمان صادر شد.

بر اساس حکمی که از سوی دادگاه کیفری ۲ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت صادر شده صفایی از اتهامات تبرئه شده است.

صفایی به دلیل این اتفاقات از فدراسیون تیراندازی با کمان برکنار شد و گفته می‌شود ممکن است بار دیگر به عرصه مدیریت در ورزش بازگردد.

تگ ها


تیر اندازی