تبریک باشگاه پاری سن ژرمن به مناسبت تولد مارکینیوش/ ویدیو

باشگاه پاری سن ژرمن با انتشار این ویدیو، تولد 25 سالگی مدافع برزیلی خود را تبریک گفت....

مارکینیوش از سال 2013 در پاری سن ژرمن حضور دارد.