تبعات جنگ ایکاردی و اینتر؛ شیشه ماشین وندا خرد شد!

نشریهگاتزتادلواسپورت ایتالیا خبر داد اتومبیلواندا، همسر و مدیر برنامهایکاردی، کاپیتان اینترمیلان از سوی چند هوادار نراتزوری مورد حمله قرار گرفت ......

نشریه گاتزتادلو اسپورت ایتالیا خبر داد اتومبیل واندا، همسر و مدیر برنامه ایکاردی، کاپیتان اینترمیلان از سوی چند هوادار نراتزوری مورد حمله قرار گرفت. شیشه‌های ماشین همسر کاپیتان سابق اینتر شکسته شد ولی خوشبختانه هیچ اتفاقی برای واندا نیفتاد. مدیربرنامه ایکاردی رسما علیه این هواداران شکایت کرده است. ارتباط ایکاردی با باشگاه اینتر این روزها بسیار بحرانی است؛ تا جایی که چند  روز پیش رسما باشگاه اینتر بازوبند کاپیتانی را از او گرفت. ایکاردی نمی‌خواهد قراردادش را تمدید کند و دلیل این تصمیم را همسرش بیان شده است.

 

تگ ها


فوتبال مائورو ایکاردی اینتر میلان سری آ فوتبال