تبلیغ بازی PES و بازسازی گل تاریخی «دیوید بکام»

کمپانی ای.ای اسپو ......

کمپانی ای.ای اسپورتس تبلیغ جذابی با حضور دیوید بکام منتشر کرده که در آن گل تاریخی بکام به یونان در دقیقه 95 بازسازی شده است. انگلیس با این گل بکام به جام جهانی صعود کرد و در صورت گل نشدن این توپ سه شیرها به دور نهایی نمی رسیدند.

تگ ها


گیم فوتبال