تجربه جالب «کارلوس پویول» در «گرندپری اسپانیا» 2017!

کارلوس پویول، ستاره سابق بارسلونا و تیم ملی اسپانیا از میهمانان ویژه گرندپری اسپانیا بود و به همراه یکی از رانندگان حرفه ای هیجان یک دور از مسیر اصلی این مسابقات را تجربه کرد ......

کارلوس پویول، ستاره سابق بارسلونا و تیم ملی اسپانیا از میهمانان ویژه گرندپری اسپانیا بود و به همراه یکی از رانندگان حرفه ای  هیجان یک دور از مسیر اصلی این مسابقات را تجربه کرد. 

تگ ها


بارسلونا فوتبال