تجمع هوادارن ناراضی رئال پس از ال کلاسیکو

خشم هواداران رئال از باخت تیمشان در ال کلاسیکو در تجمع خیابانی پس از بازی را میبینید ......

خشم هواداران رئال از باخت تیمشان در ال کلاسیکو در تجمع خیابانی پس از بازی را می‌بینید.

تگ ها


المپیک