تحصیل رایگان مدال آوران المپیک در دانشگاه آزاد اسلامی

تحصیل رایگان، جایزه نقدی و استخدام مدال آوران دانشگاه آزاد اسلامی در مسابقات المپیک و پارالمپیک ریو از جمله پاداش هایی است که این دانشگاه برای دانشجویان خود که در المپیک و پارالمپیک حضور دارند، در نظر گرفته است ......

تحصیل رایگان، جایزه نقدی و استخدام مدال آوران دانشگاه آزاد اسلامی در مسابقات المپیک و پارالمپیک ریو از جمله پاداش هایی است که این دانشگاه برای دانشجویان خود که در المپیک و پارالمپیک حضور دارند، در نظر گرفته است.

هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی برای کاروان اعزامی ایران به المپیک ریو وپارالمپیک آرزوی موفقیت کرد و ضمن قدردانی از زحمات دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی که در این مسابقات حضور دارند، پاداش هایی را به شکل زیر برای ایشان در صورت کسب مدال منظور کرد:

-حذف کامل شهریه مقطع تحصیلی

-ارائهتسهیلات برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر

-10میلیون تومان جایزه نقدی

- امکان استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی برای مدال آوران  

شایان ذکر است براساس اعلام معاون ورزشی دانشگاه، از 63 نفر ورزشکار اعزامی به مسابقات المپیک ریو 30 نفر از خانواده دانشجویان دانشگاه و از 96 نفر ورزشکار اعزامی به پارا المپیک20 نفر از این خانواده هستند.

تگ ها


اخبار روز