تحلیل انواع زمین خوردن ستاره های فوتبال (دوبله)

دقت کردهاید که در مسابقات جام جهانی 2018 چه میزان از زمان هر مسابقه صرف زمین خودرن بازیکنان می شد؟ به نظر شما آیا بازیکنان در این برخوردها واقعا آسیب دیده بودند یا عکسالعمل اغراق آمیزشان به منظور سوء استفاده از برداشت داوران بوده است؟ در ویدیویی که امروز برای شما آماده کردهایم به تماشای توضیحاتی در این زمینه از زبان یکی از داوران مسابقات جام جهانی 2014 خواهید نشست ......

دقت کرده‌اید که در مسابقات جام جهانی 2018 چه میزان از زمان هر مسابقه صرف زمین خودرن بازیکنان می شد؟ به نظر شما آیا بازیکنان در این برخوردها واقعا آسیب دیده بودند یا عکس‌العمل اغراق آمیزشان به منظور سوء استفاده از برداشت داوران بوده است؟ در ویدیویی که امروز برای شما آماده کرده‌ایم به تماشای توضیحاتی در این زمینه از زبان یکی از داوران مسابقات جام جهانی 2014 خواهید نشست. با ما در تماشای این ویدیو همراه باشید و بیشتر در این باره بدانید.

تگ ها


پیشنهاد مدال جام جهانی 2018 فوتبال