تحلیل حضور هشت ساله کی‌روش در فوتبال ایران

ذوالفقارنسب در برنامه فوتبال آسیایی در خصوص هشت سال حضور کی روش در فوتبال ایران صحبت کرد....

ویدئوی صحبت های ذوالفقار نسب را تماشا می کنید.