تحلیل سایت انگلیسی از عملکرد ضعیف انصاری فرد

یک سایت انگلیسی انتقال مهاجم ایرانی المپیاکوس یونان به ناتینگهام فارست اسف بار و غیر ضروری توصیف کرد....

یک سایت انگلیسی انتقال مهاجم ایرانی المپیاکوس یونان به ناتینگهام فارست اسف بار و غیر ضروری توصیف کرد.

به گزارش مدال،سایت ناتینگهام پوست انگلیس خبر داد که کریم انصاری فرد، مهاجم 28 ساله ایرانی ناتینگهام فارست تابستان گذشته با قراردادی 18 ماهه به این تیم آمد.

وقتی کریم به ناتینگهام فارست آمد او را علی دایی جدید ایران نامیدند. ولی با گذشت نیم فصل از حضور کریم ولی او نتوانسته جایگاهی در ترکیب اصلی تیمش پیدا کند.نکته جالب از زمان آمدن اونیل به عنوان سرمربی به ناتینگهام فارست او تنها 120 ثانیه برای تیمش بازی کرده است. به نوعی می توان این خرید را مایه تاسف یا غیرضروری نامید.