تحلیل علمی گل زنی با آمارهای «اُپتا» (دوبله)

یک شرکت تحلیل داده وارد دنیای فوتبال شده تا ببیند چه رابطه ای میان موقعیت های ایجاد شده و احتمال گل شدن توپ در آن موقعیت وجود دارد ......

یک شرکت تحلیل داده وارد دنیای فوتبال شده تا ببیند چه رابطه ای میان موقعیت های ایجاد شده و احتمال گل شدن توپ در آن موقعیت وجود دارد. البته این بخشی از کار آنهاست و آنها از اطلاعاتی که از بازی استخراج شده برای به دست آوردن نتایج دیگری هم استفاده می کنند. آنها امروز به یکی از مسابقه های غیر حرفه ای سر زدند تا در کنار این مسابقه توضیح بیشتری درباره کارشان بدهند. 

تگ ها


اخبار ویژه فوتبال