تحلیل محمد نوری از عملکرد تیم ملی در جام ملت ها

محمد نوری به جدایی کی روش از تیم ملی واکنش نشان داد....

در این ویدئو، تحلیل محمد نوری از عملکرد تیم ملی در جام ملت ها را تماشا می کنید.