تحلیل ویژه از دیدار ایران و چین

آنالیزور فوتبال ایران از دیدار تیم ملی کشورمان و چین تحلیلی را ارائه کرد....

به گزارش خبرنگار مدال، تحلیل فنی محسن بابادی (آنالیزور) از دیدار ایران و چین را مشاهده می کنید: