تحلیل یک گل – دیگو فورلان 2010 (دوبله)

گل دیگو فورلان به آلمان در دیدار ردهبندی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی یکی از گلهای به یاد ماندنی در تاریخ جامهای جهانی است ......

گل دیگو فورلان به آلمان در دیدار رده‌بندی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی یکی از گل‌های به یاد ماندنی در تاریخ جام‌های جهانی است. در بازبینی این ویدیو به بررسی نحوه به ثمر رسیدن این گل می‌پردازیم.

تگ ها


پیشنهاد مدال جام جهانی 2018 فوتبال