تحول خالی بندی فوتبالی طی هفته!

......

اگر رفیقی داشته اید که عادت به خالی بندی داشته و کوچیک ترین حرکاتش رو به هزار روایت تعریف می کرده، این ویدیو را حتما برایش بفرستید!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال