ترابزون برد؛ حضور مجید حسینی و غیبت وحید!

برد ترابزون مقابل تیم انتهای جدولی آکسارای اسپور در حالی به دست آمد که همتیمیهای مجید حسینی که در ترکیب اصلی تیم حضور داشت، تا دقیقه 65 از حریف نه چندان قدرتمند خود عقب بودند، اما کامبک ترابزون آنها را حالا به یک امتیازی بشیکتاش در رده سوم رساند ......

برد ترابزون مقابل تیم انتهای جدولی آکسارای اسپور در حالی به دست آمد که همتیمی‌های مجید حسینی که در ترکیب اصلی تیم حضور داشت، تا دقیقه 65 از حریف نه چندان قدرتمند خود عقب بودند، اما کامبک ترابزون آنها را حالا به یک امتیازی بشیکتاش در رده سوم رساند. مجید حسینی 90دقیقه در زمین حضور داشت و وجحید امیری در دقیقه 96 وارد زمین شد تا در برد تیمش سهیم شود.

 

تگ ها


وحید امیری مجید حسینی ترابوزان اسپور فوتبال