ترابی و محمدی در انتظار چراغ سبز پزشکان العربی

تیم العربی برای بازی هفته هشتم رقابت های لیگ ستارگان شاید بتواند از دو ستاره ایرانی مصدومش برابر تیم الریان استفاده کند....

تگ ها


مهرداد محمدی العربی مهدی ترابی قطر