ترخیص رئیس پیشین هیئت کشتی از بیمارستان

اصغر ثمربخش که به علت بیماری تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، ظهر امروز از بیمارستان مرخص شد....

تگ ها


کشتی