تردید وزیر سابق تعاون و تعلل در معرفی هیئت مدیره پرسپولیس

هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هنوز معرفی نشده است...

هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به دلیل تردیدهای ربیعی، وزیر سابق تعاون و رفاه اجتماعی هنوز معرفی نشده است.

به گزارش خبرنگار مدال، هفته پیش فاش شد که ربیعی، وزیر سابق تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین رغبتی، مدیر کل برنامه ریزی وزارت ورزش به اتفاق بیژن ذوالفقارنسب، ایرج عرب، جعفر کاشانی ترکیب اصلی هیئت مدیره پرسپولیس را شکل خواهند داد. این هیئت مدیره به زودی معرفی خواهد شد. تعلل در معرفی هیئت مدیره اما به دلیل تردیدهای ربیعی وزیر سابق دولت روحانی برای عضویت در هیئت مدیره پرسپولیس است. او هنوز به جمع بندی نرسیده و از وزیر ورزش خواسته در این باره تحقیق و تفحص بیشتری کرده و پس از بررسی های تکمیلی درباره عضویت در هیئت مدیره پرسپولیس نظر خود را اعلام کند.

باید دید اگر ربیعی عضویت در هیئت مدیره را نپذیرد چه کسی جایگزین او خواهد شد و نیز در صورت حضور ربیعی در هیئت مدیره پرسپولیس آیا او  رئیس هیئت مدیره خواهد شد یا جعفر کاشانی؟

تگ ها


پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال