تركيب سياه جامگان مقابل نفت تهران مشخص شد

......

 ترکیب سیاه جامگان مقابل نفت تهران به شرح زیر است:
محمدحسن عین‌افشار، میرهانی هاشمی، حنیف عمران‌زاده، مصطفى احمدى، امیرحسین صالحی، یونس شاکری، محمدعلی فرامرزی، پيام ملكيان، كيوان امرايى، نیکولوزی سابانا و حمیدرضا علی‌عسگری

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال